Goed omgaan met privacy in het onderwijs. Dat doe je niet alleen door afspraken op te schrijven in een privacyconvenant, maar vooral ook door deze afspraken in de praktijk te brengen.

De school heeft hierbij de regie. Deze is tenslotte verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten hoort daarbij.

Scholen staan daar gelukkig niet alleen in. Aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten die in de school worden gebruikt, helpen scholen deze verantwoordelijkheid vorm te geven. Dat doen ze door zich aan te melden als deelnemer aan het convenant en de afspraken uit het convenant toe te passen. Maar ook door deel te nemen aan een platform, waarin vertegenwoordigers van scholen en van aanbieders samenwerken om privacy op scholen beter te regelen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervang de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het privacyconvenant en de modelbewerkersovereenkomst worden hierop aangepast. De PO-Raad, VO-raad, GEU, KBb-E en VDOD werken aan deze aanpassingen. De planning is dat versie 3.0 van het convenant de bewerkersovereenkomst, die volledig in overeenstemming is met de AVG, in maart 2018 gereed zal zijn en in werking zal treden per 25 mei 2018.

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Het is belangrijk dat bij het gebruik van deze leermiddelen de privacy van leerlingen is beschermd. Daarom maken scholen, vertegenwoordigd door de PO-Raad en de VO-raad, en aanbieders gezamenlijk afspraken over een goede omgang met leerlinggegevens. Deze website ondersteunt bij het in praktijk brengen van deze afspraken. Het convenant zelf en de bijlagen zijn hier te vinden. 

Wat betekent het convenant voor de school?

Kijk op de site van de PO-Raad of de VO-raad voor meer informatie over het convenant en wat dat voor uw school betekent. De brochure 'Aanpak IBP' van Kennisnet en de sectorraden beschrijft welke stappen scholen kunnen doorlopen bij het goed regelen van privacy en beveiliging.