Voor wie is de algemene verwerkersovereenkomst onderwijs?

Sommige organisaties die diensten leveren aan scholen willen - vaak op verzoek van hun klanten - graag gebruik maken van een modelovereenkomst om goede privacy-afspraken met scholen te maken. Voor partijen die geen leveranciers zijn van een ‘digitaal onderwijsmiddel’ zoals beschreven in het privacyconvenant, is het niet wenselijk dat zij de model verwerkersovereenkomst bij het privacyconvenant gebruiken. De afspraken in zowel het convenant als de model verwerkersovereenkomst zijn namelijk toegespitst op specifieke situaties waarin sprake is van digitale onderwijsmiddelen én het schoolbestuur de verwerkingsverantwoordelijke is. Als dit niet het geval is, is gebruik van de model verwerkersovereenkomst géén hulpmiddel bij het maken van goede afspraken over persoonsgegevens. Om u als leverancier toch op weg te helpen, en om schoolbesturen te ondersteunen in het maken van goede afspraken hebben de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in samenwerking met Kennisnet een algemene verwerkersovereenkomst (voor mbo: generiek model) opgesteld. Deze is vrij te gebruiken, wanneer een leverancier wél verwerker is, maar níet onder de reikwijdte van het convenant valt.

Documenten