De brancheorganisaties die samen met de sectorraden het initiatief hebben genomen voor het privacyconvenant hebben modellen gemaakt van de bijlages bij de model verwerkersovereenkomst. Deze modellen hebben de leveranciers in een bepaalde branche bij het (eenduidig) invullen van de privacybijsluiter en de beveiligingsbijlage. De modellen zijn voor iedereen inzichtelijk, maar de documenten kunnen niet worden aangepast. Neem indien gewenst contact op met de brancheorganisatie voor gebruik van de modellen.

GEU

VDOD

KBb-E