Privacy bij gebruik digitale onderwijsmiddelen gewaarborgd

Scholen zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen. Hierbij hoort o.a. het maken van goede afspraken met aanbieders (educatieve uitgevers, distributeurs en leveranciers  van leerling- en schooladministratiesystemen).

Dat kan een lastige opgave voor een school zijn. Daarom hebben aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten samen met de PO-Raad en VO-raad afspraken gemaakt en dit vastgelegd in een convenant. Dit ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt onderdelen van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. In juni 2015 is er een eerste versie van dit convenant gemaakt. De huidige 2.0-versie uit juni 2016 kent een verbreding van de bestaande afspraken ten aanzien van leerling- en schooladministratiesystemen. De bij het convenant behorende model bewerkersovereenkomst 2.0 bevat naast een verbreding ook een aan de laatste ontwikkelingen bijgewerkte tekst, mede in verband met de wettelijke regeling over melding van datalekken.

Het convenant bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen, toetsen en school- en leerlinginformatiesystemen. De PO-Raad en de VO-raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Het is niet nodig dat scholen zich apart aanmelden als deelnemer aan het convenant als zij lid zijn van de PO-Raad of VO-raad. Individuele leveranciers moeten het convenant zelf ondertekenen. 

Uit de Wet bescherming persoonsgegevens volgt dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van bewerkersovereenkomsten met hun leveranciers. De modelbewerkersovereenkomst bij het convenant is opgesteld om de afspraken tussen scholen en leveranciers vast te leggen. Leveranciers en distributeurs die het convenant hebben ondertekend nemen zelf het initiatief om een bewerkersovereenkomst  in overeenstemming met het model aan de scholen voor te leggen. Scholen kunnen op deze website controleren of een leverancier het convenant heeft ondertekend.

Hier vindt u:

PO-Raad (sectororganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs)
VO-raad (sectororganisatie voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs)
GEU (brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening)
KBb-E (branchevereniging van distributeurs in de educatieve keten)
VDOD (branchevereniging van leveranciers van digitale onderwijsdiensten)