1. Doorloop de vragenlijst om te bepalen of uw product binnen de reikwijdte van het privacyconvenant valt, en dus of het convenant voor u een hulpmiddel is.

  2. Indien u alle vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, download u de toetredingsverklaring onderaan de vragenlijst. De volledig ingevulde en ondertekende verklaring kunt u, voorzien van een (digitaal) uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage, sturen naar info@privacyconvenant.nl. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en uw bedrijfsnaam komt in het register. Valt u nu onder de reikwijdte van het convenant, dan kunt u de medestandersverlaring invullen en komt uw naam op de lijst met medestanders.

  3. Nu begint het echte werk: het in de praktijk brengen van de afspraken en opstellen van de verwerkersovereenkomst.

Meedoen als schoolbestuur?

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Scholen hoeven zich dan ook niet apart aan te melden als deelnemer aan het convenant. Kijk op de site van de PO-Raad, VO-raad of MBO Raad voor meer informatie over het convenant en wat dat voor uw school betekent. De  'Aanpak Informatiebeveiliging en Privacy voor het po en vo' van Kennisnet i.s.m. de PO-Raad en VO-raad beschrijft welke stappen scholen moeten doorlopen bij het goed regelen van privacy. Voor het mbo is er de 'Aanpak IBP in het mbo' van Kennisnet, saMBO-ICT en SURFnet.


Beheer van het privacyconvenant

Om de afspraken uit het convenant actueel te houden, is het beheer ondergebracht bij Edu-K: het publiek-private platform voor de educatieve keten. Edu-K regelt de samenwerking tussen scholen en aanbieders en bewaakt dat de afspraken in het convenant worden nagekomen. 

Werkwijze

Het tactisch overleg Privacy van Edu-K bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van het convenant: PO-RaadVO-raad, MBO RaadGEUVDOD en de sectie educatief van de KBb.

De werkgroep komt regelmatig bijeen om de volgende onderwerpen te bespreken:

  • Worden de afspraken in het convenant door de aangesloten partijen nagekomen?

  • Zijn er extra acties nodig om scholen en aanbieders te helpen bij het nakomen van deze afspraken?

  • Moet de tekst van het convenant aangepast worden, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of nieuwe technologische ontwikkelingen?

  • Zijn er extra convenanten nodig om ook op andere belangrijke vlakken de privacy binnen de school te regelen?

Kan ik meepraten over het convenant?

De initiatiefnemers van het convenant zijn de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de brancheorganisaties GEU, VDOD en KBb-e. Deze partijen overleggen en besluiten samen over de doorontwikkeling van het convenant en model verwerkersovereenkomst. De verwachting is dat het werken met de AVG de komende periode in heel Europa zal leiden tot nieuwe inzichten, in Nederland bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Edu-K zal deze ontwikkelingen en het gebruik van de nieuwe modelverwerkersovereenkomst monitoren. Indien nodig zullen we nieuwe inzichten opnemen in volgende versies van de documenten. We vragen alle gebruikers om vragen, ervaringen en suggesties voor verdere ontwikkeling te delen via info@privacyconvenant.nl.