Levert u een digitaal product of dienst voor leerstof en/of toetsen aan scholen en wilt u laten zien dat u zorgvuldig omgaat met leerlinggegevens binnen uw product? Sluit u dan aan bij het convenant.

Hoe kunt u zich aanmelden als leverancier?

Om u aan te melden als deelnemer aan het convenant ondertekent u de toetredingsverklaring. De volledig ingevulde en ondertekende verklaring kunt u, voorzien van een (digitaal) uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage, sturen naar info@privacyconvenant.nl. Uw verklaring komt terecht bij het secretariaat van het platform. Als de aanmelding compleet is, verschijnt uw organisatie in de lijst met deelnemers.

Download hier de toetredingsverklaring.

Is het convenant voor u van toepassing?

Bekijk artikel 1 en 2 van het convenant om te bepalen of het convenant op uw producten en diensten van toepassing is.

Meedoen als school?

De PO-Raad en de VO-raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Scholen hoeven zich dan ook niet apart aan te melden als deelnemer aan het convenant. Kijk op de site van de PO-Raad of de VO-raad voor meer informatie over het convenant en wat dat voor uw school betekent. De brochure 'Privacy in 10 stappen' en de 'Aanpak IBP' van Kennisnet beschrijven welke stappen scholen kunnen doorlopen bij het goed regelen van privacy.


Beheer van het privacyconvenant

Om de afspraken uit het convenant actueel te houden, is het beheer ondergebracht bij Edu-K: het publiek-private platform voor de educatieve keten. Edu-K regelt de samenwerking tussen scholen en aanbieders en bewaakt dat de afspraken in het convenant worden nagekomen. De brancheorganisaties en sectorraden die het initiatief hebben genomen voor het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

Werkwijze

De werkgroep Privacy van Edu-K bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van het convenant: PO-RaadVO-raadGEUVDOD en de sectie educatief van de KBb.

De werkgroep komt regelmatig bijeen om de volgende onderwerpen te bespreken:

  • Worden de afspraken in het convenant door de aangesloten partijen nagekomen?
  • Zijn er extra acties nodig om scholen en aanbieders te helpen bij het nakomen van deze afspraken?
  • Moet de tekst van het convenant aangepast worden, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of nieuwe technologische ontwikkelingen?
  • Zijn er extra convenanten nodig om ook op andere belangrijke vlakken de privacy binnen de school te regelen?