Levert u een digitaal product of dienst  aan scholen en wilt u laten zien dat u zorgvuldig omgaat met leerlinggegevens binnen uw product? Sluit u dan aan bij het convenant.

Hoe kunt u zich aanmelden als leverancier?

Om u aan te melden als deelnemer aan het convenant ondertekent u de toetredingsverklaring. De volledig ingevulde en ondertekende verklaring kunt u, voorzien van een (digitaal) uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage, sturen naar info@privacyconvenant.nl. Uw verklaring komt terecht bij het secretariaat van het platform. Als de aanmelding compleet is, verschijnt uw organisatie in de lijst met deelnemers.

Download hier de toetredingsverklaring.

Is het convenant voor u van toepassing?

Bekijk artikel 1 en 2 van het convenant om te bepalen of het convenant op uw producten en diensten van toepassing is.

Meedoen als school?

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Scholen hoeven zich dan ook niet apart aan te melden als deelnemer aan het convenant. Kijk op de site van de PO-Raad, VO-raad of MBO Raad voor meer informatie over het convenant en wat dat voor uw school betekent. De  'Aanpak Informatiebeveiliging en Privacy voor het po en vo' van Kennisnet i.s.m. de PO-Raad en VO-raad beschrijft welke stappen scholen moeten doorlopen bij het goed regelen van privacy. Voor het mbo is er de 'Aanpak IBP in het mbo' van Kennisnet, saMBO-ICT en SURFnet.


Beheer van het privacyconvenant

Om de afspraken uit het convenant actueel te houden, is het beheer ondergebracht bij Edu-K: het publiek-private platform voor de educatieve keten. Edu-K regelt de samenwerking tussen scholen en aanbieders en bewaakt dat de afspraken in het convenant worden nagekomen. 

Werkwijze

Het tactisch overleg Privacy van Edu-K bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van het convenant: PO-RaadVO-raad, MBO RaadGEUVDOD en de sectie educatief van de KBb.

De werkgroep komt regelmatig bijeen om de volgende onderwerpen te bespreken:

  • Worden de afspraken in het convenant door de aangesloten partijen nagekomen?
  • Zijn er extra acties nodig om scholen en aanbieders te helpen bij het nakomen van deze afspraken?
  • Moet de tekst van het convenant aangepast worden, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of nieuwe technologische ontwikkelingen?
  • Zijn er extra convenanten nodig om ook op andere belangrijke vlakken de privacy binnen de school te regelen?

Kan ik meepraten over het convenant?

De initiatiefnemers van het convenant zijn de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de brancheorganisaties GEU, VDOD en KBb-e. Deze partijen overleggen en besluiten samen over de doorontwikkeling van het convenant en model verwerkersovereenkomst. De verwachting is dat het werken met de AVG de komende periode in heel Europa zal leiden tot nieuwe inzichten, in Nederland bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Edu-K zal deze ontwikkelingen en het gebruik van de nieuwe modelverwerkersovereenkomst monitoren. Indien nodig zullen we nieuwe inzichten opnemen in volgende versies van de documenten. We vragen alle gebruikers om vragen, ervaringen en suggesties voor verdere ontwikkeling te delen via info@privacyconvenant.nl.