Over het convenant

Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy

Het Convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Regie bij de school

Bij de afspraken staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met aanbieders. Een school staat hier niet alleen in. De partijen bij het convenant hebben een gemeenschappelijke en gedeelde zorg om de school in staat te stellen deze verantwoordelijkheid vorm te geven.

Dat doen ze door zich aan te melden als deelnemer of medestander aan het convenant en de afspraken uit het convenant toe te passen. Maar ook door deel te nemen aan het publiek-private platform Edu-K, waarin vertegenwoordigers van scholen en van aanbieders samenwerken om privacy op scholen beter te regelen.

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Het is belangrijk dat bij het gebruik van deze leermiddelen de privacy van leerlingen is beschermd. Daarom maken scholen, vertegenwoordigd door de PO-Raad, de VO-raad, MBO Raad en aanbieders gezamenlijk afspraken over een goede omgang met leerlinggegevens. Deze website ondersteunt bij het in praktijk brengen van deze afspraken. Het convenant zelf en de bijlagen zijn hier te vinden.

De afspraken in de praktijk

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Aanbieders tekenen individueel het convenant en passen de afspraken toe in hun verwerkersovereenkomsten met scholen. Hiervoor kunnen zij de model verwerkersovereenkomst gebruiken.

Reglement bij het convenant

Om goed om te kunnen gaan met de afspraken in het convenant heeft Edu-K afspraken gemaakt over governance, besluitvorming, bevoegdheden, kosten, procedurele afspraken, en wijziging van het convenant. Deze afspraken zijn opgenomen in het reglement bij het privacyconvenant.

© Deze website wordt beheerd door Edu-V | Privacystatement