Aanmelden

Aanmelden leveranciers

  1. Doorloop de vragenlijst om te bepalen of uw product binnen de reikwijdte van het privacyconvenant valt, en dus of het convenant voor u een hulpmiddel is.
  2. Indien u binnen de reikwijdte van het convenant valt, download u de toetredingsverklaring. Valt u niet onder de reikwijdte van het convenant? Dan kunt u de medestandersverklaring invullen.
  3. De volledig ingevulde en ondertekende verklaring(en) kunt u, voorzien van een (digitaal) uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage, sturen naar info@privacyconvenant.nl.
  4. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en uw bedrijfsnaam komt in het online register.
  5. Nu begint het echte werk: het in de praktijk brengen van de afspraken en opstellen van de verwerkersovereenkomst.

Meedoen als schoolbestuur?

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Scholen hoeven zich dan ook niet apart aan te melden als deelnemer aan het convenant. Kijk op de site van de PO-Raad, VO-raad of MBO Raad voor meer informatie over het convenant en wat dat voor uw school betekent.

Beheer van het privacyconvenant

Om de afspraken uit het convenant actueel te houden, is het beheer ondergebracht bij Edu-K: het publiek-private platform voor de educatieve keten. Edu-K regelt de samenwerking tussen scholen en aanbieders en bewaakt dat de afspraken in het convenant worden nagekomen.

De Ketenadviesgroep Privacy van Edu-K bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van het convenant: PO-RaadVO-raad, MBO RaadMEVWVDOD en de sectie educatief van de KBb.

De adviesgroep komt regelmatig bijeen om de volgende onderwerpen te bespreken:

  • Worden de afspraken in het convenant door de aangesloten partijen nagekomen?
  • Zijn er extra acties nodig om scholen en aanbieders te helpen bij het nakomen van deze afspraken?
  • Moet de tekst van het convenant aangepast worden, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of nieuwe technologische ontwikkelingen?
  • Zijn er extra convenanten nodig om ook op andere belangrijke vlakken de privacy binnen de school te regelen?
Download reglement bij het Privacyconvenant

© Deze website wordt beheerd door Edu-V | Privacystatement