Contact

Zoekt u contact met het platform of heeft u vragen wat het convenant voor u als aanbieder betekent? Stuur dan een mail naar info@privacyconvenant.nl met uw vraag.

Een klacht over of melding van vermoedens van het niet (voldoende) naleven van gemaakte afspraken of ander onjuist gebruik van het Convenant of van de model verwerkersovereenkomst door Deelnemers of Medestanders, kunnen ook worden gemeld via info@privacyconvenant.nl. Bekijk voor de procedure in het reglement bij het convenant.

© Deze website wordt beheerd door Edu-V | Privacystatement