Het convenant Privacy en Digitale Onderwijsmiddelen is alleen voor toepassing voor leveranciers van leermiddelen en schooladministratiesystemen. Maar gelukkig zijn er naast deze doelgroep nog veel meer partijen die goede afspraken met scholen willen maken over het gebruik van persoonsgegevens. Voor deze groep zijn de letterlijke teksten van het convenant en de model verwerkersovereenkomst niet passend, maar zijn willen wel graag handelen naar de uitgangspunten van het convenant. Deze groep noemen we de ‘medestanders’, dit zijn geen formele ondertekenaars maar geven met hun bedrijfsnaam in onderstaand overzicht aan aanspreekbaar te zijn op het handelen naar de uitgangspunten van het convenant. Een deel van de ondertekenaars maakt gebruik van de algemene verwerkersovereenkomst onderwijs. NB. de initiatiefnemers van het privacyconvenant zijn niet verantwoordelijk voor de naleving hiervan, maar u kunt deze partijen wel zelf aanspreken.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Schoolupdate
SQOOP Online Marketing

T

U

V

W

X

Y

YourSafetynet

Z